ebook

Verktyg för ökat välbefinnande på arbetsplatsen

Praktiska strategier och verktyg som gör medarbetarnas välbefinnande till din konkurrensfördel

Kontaktcentret har utvecklats och blivit alltmer komplext på senare tid, inte minst som en följd av pandemin under de två senaste åren. Studier visar att psykisk hälsa, stress och jobbtrivsel hade försämrats redan före pandemin. Inte så konstigt med tanke på att vår tillvaro blir alltmer digital, med ökande krav och förväntningar från kunderna på sömlösa, personliga upplevelser.

När företagen nu försöker anpassa sig till den här nya situationen inser de vikten av medarbetarnas välbefinnande, och att det inte finns någon snabb universallösning för att uppnå detta. Med Calabrios uppsättning av verktyg för ökat välbefinnande på arbetsplatsen får du hjälp att identifiera vanliga utmaningar. Du får dessutom förslag på förbättringar som inte bara påverkar medarbetarna positivt, utan även kunderna. Vi ger dig tre anpassade uppsättningar verktyg:

  1. Agenter: Öka engagemang och lojalitet
  2. Chefer och administrativ personal: Ledarskap i team med allt större komplexitet
  3. CX-ledare: Skapa nästa generations kundupplevelse

I varje uppsättning hittar du följande:

  • Information om de största stressfaktorerna som påverkar välbefinnandet på den aktuella nivån.
  • En checklista för att förbättra välbefinnandet genom olika processer.
  • En inköpsguide till teknik och funktioner som främjar välbefinnandet.
  • Behöver du hjälp med att öka välbefinnandet för dig själv eller andra i ditt team? Ladda ner hela uppsättningen med verktyg kostnadsfritt.