White Papers och Rapporter

Rapporten Pulsen på kontaktcentret 2021

Medarbetarnas välbefinnande och The Great Resignation

 

De snabba förändringarnas vindar har verkligen svept över kontaktcentret under de senaste två åren. Våra lägesrapporter för kontaktcentret från 2020 och 2021 beskrev den utveckling som vi alla numera är väl bekanta med: det påskyndade införandet av flexibla arbetsmodeller och molnlösningar, i kombination med ökade investeringar i teknik som ger agilitet att hantera vad som än väntar härnäst.

Men hur ser medarbetarna på det här? Med tanke på att många har valt att säga upp sig under coronapandemin, något som har kommit att kallas för The Great Resignation globalt, är det ännu viktigare att undersöka vad kontaktcentrets medarbetare tycker om sina arbetsuppgifter och arbetsgivare.

Vår egen forskningsrapport Pulsen på kontaktcentret 2021 diskuterar de tydliga trender som vår medarbetarstudie visade på, bland annat följande:

  • Den ökande stressen: Varför fortsätter medarbetarnas stressnivåer att öka?
  • Tekniken som vän eller fiende: Vilka tekniska lösningar hjälper medarbetarna – och vilka stjälper?
  • Vad medarbetarna vill: Vad skapar långsiktig medarbetarnöjdhet – och vad får dem att sluta?
  • Vad flexibilitet innebär i dag: Varför vill distans- och hybridmedarbetare ha ännu mer flexibilitet?