Produkt demo

Calabrio Data Management

Förstå vad din data säger

BUSINESS INTELLIGENCE FÖR DET MODERNA, FLERKANALIGA KONTAKTCENTRET

Vill du göra det enklare att förstå de insikter som ligger dolda i din kundcentrerade data? Det är ditt kontaktcenter som tar emot kundernas feedback, men hittills har din kontaktcenterdata varit svår att komma åt, kombinera med kundcentrerad data från andra delar av företaget och dela med andra avdelningar, trots dess enorma värde.  Calabrio Data Management kan hjälpa dig genom att bryta ned datasilor, så att du slipper sitta och lappa ihop olika rapporteringsprodukter om leverantörer, hierarkier och data.

I den här demon kan du se hur Calabrio Data Management kan hjälpa dig att

  • minska komplexiteten och öka värdet för ditt kontaktcenter och hela din organisation
  • integrera vilken datakälla, datastruktur och leverantör som helst – var som helst
  • automatisera datainsamling och analys med hjälp av förkonfigurerade rapporter och intuitiv ad hoc-rapportering – utan behov av datatekniker
  • samarbeta och dela bättre data för att fatta bättre beslut inom hela verksamheten.