Calabrio utnämnd till visionär i 2021 års upplaga av Gartner Magic Quadrant for Workforce Engagement Management

Ta reda på varför – ladda ner rapporten.

Utvecklingen inom kontaktcenter och bemanningsplanering har under det senaste året påskyndats med 3–5 år. Vi menar att endast sanna visionärer kan vara förberedda för en sådan förändring.

Under de senaste 12 månaderna har pandemin satt fart på tre specifika förändringsområden: 

  • Skiftet till hybrid-bemanning
  • Ökat behov av molnbaserad infrastruktur i första hand 
  • Nytänkande användarvänlighet och spårbarhet i all företagsdata  
     

Enligt Gartner ser många fortfarande en investering i Workforce Engagement Management-lösningar som ett sätt att förbättra företagets resultat, men tänker inte på att det också kan (och bör) hjälpa till att stärka medarbetarnas engagemang. ”Men ett skifte till hemarbete i samband med covid-19 ökar också behovet av att arbeta aktivt med medarbetarnas engagemang. ” i

Innovationer som hjälper till med den biten kommer att vara avgörande för att leverantörerna ska kunna skilja sig från mängden på marknaden under de kommande åren. Analys kommer att vara en kärnfråga i den nya funktionaliteten”, menar Gartner.   

För femte året i rad har Calabrio utnämnts till visionär i Gartner Magic Quadrant for Workforce Engagement Management (WEM). För oss är det ett enormt erkännande att bli utsedd till visionär av Gartner. Det visar på vår förmåga att genomföra Calabrios vision att förse våra kunder med den programvara och de tjänster de behöver för att lyckas. 

Ladda ner en kostnadsfri kopia av 2021 Gartner Magic Quadrant for Workforce Engagement Management (WEM) som ger en helhetsbild av de sju WEM-lösningarna, inklusive varje leverantörs styrkor och svagheter. (Rapporten är på engelska)

 

i Gartner, “Magic Quadrant for Workforce Engagement Management” Jim Davies, Jim Robinson, Kim Dans, Mark Dauigoy, April 26, 2021
Grafen har publicerats av Gartner Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör utvärderas i sitt sammanhang i den fullständiga rapporten. Gartner-rapporten kan tillhandahållas av Calabrio vid förfrågan. 
Gartner stöder inte någon av de leverantörer, produkter eller tjänster som beskrivs i deras forskningspublikationer, och råder inte heller teknikanvändare att endast välja leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer består av yttranden från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som fakta. Gartner frånsäger sig varje uttrycklig eller underförstådd garanti i samband med denna forskning, inklusive garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Fill in the form for your complimentary copy of the report.