web download

Välkomna kundernas dubbla förväntningar

The digital-first experience is now the default

De senaste två åren har vi sett en snabb förändring mot ”digital-first” kundupplevelser inom alla sektorer och kunddemografi. Konsumenter blev snabbt av med möjligheten till personliga interaktioner och för kontaktcenter ökade då volymen drastiskt i digitala kanaler.

Kundernas förväntningar på snabbhet, bekvämlighet och enkelhet är högre än någonsin. Men kunderna är inte villiga att offra den mänsklig kontakten.

Hur löser varumärken och deras kontaktcenter denna komplexitet och uppfyller dessa tveeggade krav?

Ladda ner ”Välkomna kundernas dubbla förväntningar” för att lära dig hur.