MARKET REPORT

DMG 2020-2021 Workforce Optimization Product and Market Report

En kartläggning av framtiden för WFO organisationer

Offentliga och privata organisationer vänder sig till WFO-leverantörer när dom behöver hjälp med att hantera, optimera och engagera anställda, samt med att förbättra kundupplevelsen. Under det senaste året har kunders krav förändrats dramatiskt. Calabrio har bättre än någon annan WFO-leverantör positionerat sig för att möta dessa nya utmaningar. 

På uppdrag av branschanalysföretaget DMG fokuserar ”Workforce Optimization Product and Market Report” på kundnöjdhet inom fyra specfika områden: WFO leverantörer, WFO lösningar, WFO lösningen funktionalitet och  dess effektivitet. 

Calabrio erhöll full poäng i följande kategorier:

  • WFO Leverantörer 
  • WFO lösningens funktionalitet  
  • WFO lösningens effektivitet

Ladda ner rapporten för att ta del av dom senaste uppdateringarna för WFO organisationer, inklusive: 

  • Marknadstrender och utmaningar efter pandemin 
  • Resultat av undersökningen
  • Information om Calabrio’s WFO-lösning, innefattande: Utbildning, Service & Support, Produkteffektivitet, Kundutlåtande och Användarupplevelse.
*Observera att rapporten är på engelska