E-BOK

DEN DEFINITIVA GUIDEN TILL DET MODERNA KONTAKTCENTRET

Den definitiva guiden

DEN DEFINITIVA GUIDEN TILL DET MODERNA KONTAKTCENTRE

För att bemöta dessa nya utmaningar på ett effektivt sätt tar kontaktcenterchefer hjälp av innovativa teknologier för att uppnå ökad kundretention, mer engagerade medarbetare och mätbart affärsvärde. Här kan du läsa mer om:

Cover of The Future of Analytics

  • Varför kontaktcentret hamnar i allt större fokus
  • Hur föråldrad teknologi förhindrar en positiv kundupplevelse
  • Varför molnbaserade kontaktcenter har en konkurrensfördeln

Du får också veta mer om de viktigaste funktionerna i en modern kontaktcenterlösning – och hur de möjliggör en effektivare verksamhet samt hjälper medarbetarna att erbjuda bättre service.