web download

Välkomna kundernas dubbla förväntningar

The digital-first experience is now the default

De senaste två åren har vi sett en snabb förändring mot ”digital-first” kundupplevelser inom alla sektorer och kunddemografi. Konsumenter blev snabbt av med möjligheten till personliga interaktioner och för kontaktcenter ökade då volymen drastiskt i digitala kanaler.

Kundernas förväntningar på snabbhet, bekvämlighet och enkelhet är högre än någonsin. Men kunderna är inte villiga att offra den mänsklig kontakten.

Hur löser varumärken och deras kontaktcenter denna komplexitet och uppfyller dessa tveeggade krav?

Ladda ner ”Välkomna kundernas dubbla förväntningar” för att lära dig hur.

Gartner, ”Equip Your Customer Service Reps to Support Seamless Customer Journeys”, Steve Blood, 5 maj 2022

Grafen har publicerats av Gartner Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör utvärderas i sitt sammanhang i den fullständiga rapporten. Gartner-rapporten kan tillhandahållas av Calabrio vid förfrågan.

Gartner stöder inte någon av de leverantörer, produkter eller tjänster som beskrivs i deras forskningspublikationer, och råder inte heller teknikanvändare att endast välja leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer består av yttranden från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som fakta. Gartner frånsäger sig varje uttrycklig eller underförstådd garanti i samband med denna forskning, inklusive garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.