Whitepaper

Molnet är här! Vad händer nu? LÄGESRAPPORT KONTAKTCENTER 2021

Vägen till den molnsmarta eran

Vägen till den molnsmarta eran

Data från 2021 års undersökning visar tydligt att vi har passerat en viktig brytpunkt i kontaktcentrens molntransformation.

Idag använder tre av fyra kontaktcenter molnbaserade lösningar. Vi har också uppnått viktiga landvinningar vad gäller inställning och förståelse: Kontaktcentren är införstådda med molnets strategiska värde och molnsäkerhet är inte längre ett avgörande hinder för migreringen. Den avgörande frågan är inte längre om, utan snarare hur flytten ska gå till.

 

2021 års Calabrio-undersökning visar att pandemin snabbt har tvingat ut kontaktcentren ur den reaktiva fasen: 75 % av kontaktcentren är nu medvetna om att det inte bara är kostnadseffektivt och flexibelt att använda molnlösningar. Det låter dem även arbeta mer strategiskt och fatta smartare verksamhetsbeslut. Läs och lär om de nya insikter som denna globala undersökning bidragit till.