Lägesrapport för kontaktcentret 2023: Aktivera framtidens agent

Årlig rapport om trender, utmaningar och förväntningar inom kundservice

Dagens moderna kontaktcenter är pionjärer inom distansarbete och AI – en utveckling som är här för att stanna. Men hur ser det ut för framtidens agenter – vilka är de, och hur kan de aktiveras?

I den här rapporten ger 400 kontaktcenterchefer i länder över hela världen, inklusive Sverige, Norge och Danmark, sin syn på angelägna frågor kring betydelsen av AI och distansarbete, som:

  • Tror 70 % av svarsdeltagarna att vi kommer att ha fler eller färre agenter om tio år?
  • Var kommer AI att ha störst positiv effekt? Och vilka blir de största implementeringsutmaningarna?
  • Vilka egenskaper behöver framtidens agenter ha?
  • Vilken är den viktigaste självbetjäningsfunktionen för ökat engagemang?

Om du inte behåller agenternas engagemang och aktiverar de kompetenser de behöver i en AI-driven framtid ligger du redan steget efter. Ladda ner rapporten för att hålla dig informerad och vara steget före.