Whitepaper

Bygga kunder för livet

Värdet på det anslutna företaget

Bygga kunder för livet

Du har översvämmat med kommentarer och insikter om digital transformation. Vilket värde finns i det anslutna företaget som presenteras som målet för nästan varje digital diskussion?

Det verkliga värdet av att gå mot ett anslutet företag börjar och slutar med att komma närmare kunderna. Om du inte vill sänka din prissättning till den punkt där du är lågkostnadsleverantör, måste du hitta övertygande sätt att engagera kunder och övertyga dem om att ditt erbjudande är värt ett premiumpris.

Vår nya guide om det anslutna företaget visar hur du bättre kan ansluta dina olika team med hjälp av Voice of the Customer data. Du lär dig:

 

  • Hur man hanterar datafrågor: Ditt företag är överflödigt av data och takten accelererar bara.
  • Hur man överbryggar silor: Även om ditt innovationsteam förstår det får du inte de resultat du vill ha om försäljning, service eller försörjningskedja arbetar i silor och inte utnyttjar kundinsikter av hög kvalitet.
  • Hur man förstärker kontaktcentret: Det är viktigt att inse att de ofiltrerade kundinsikter som hälls in i ditt kontaktcenter kan visa dig exakt hur och när förändringar sker.

Ladda ner den här rapporten om du vill läsa mer om hur du ansluter ditt företag.